Beets 41
1475 JC Beets
Werkdagen van
09:00 tot 17:00

Te koop cultuurgrond 01.75.00 hectare aan/nabij Zuiddijk 3 te Westbeemster.

 

LOCATIE:

Cultuurgrond gelegen aan/nabij Zuiddijk 3 te Westbeemster, Gemeente Beemster.
Het geheel bestaat uit 1 kadastraal perceel.


KADASTRALE GEGEVENS:

Gemeente: Beemster
Sectie: F
Nr: 370
Oppervlakte: 01.75.00 hectare
Omschrijving: Terrein (grasland)

Totale oppervlakte: 01.75.00 hectare


VRAAGPRIJS:

Op aanvraag.

Geen verrekening van over- en ondermaat, het betreft 1 volledig kadastraal perceel.

De gebruikelijke eigenaarslasten (w.o. waterschapslasten en/of herinrichtingsrente) komen vanaf de datum-overdracht voor rekening van koper en worden bij de akte van levering verrekend.


GRONDSOORT:

Gedeeltelijk klei en moerige grond.

Aanduiding: “pMn85C”,
Zeekleigrond, Eerdgronden, Kalkarme leek-/woudeerdgronden, Klei, Profielverloop 5
(bron: bodemkaart Nederland);

Aanduiding: “Wo”,
Moerige gronden, Moerige Eerdgronden, moerige bovengrond of moerige tussenlaag op niet gerijpte zavel of klei
(bron: bodemkaart Nederland);

Huidig gebruik: agrarisch, grasland;
Drainage / ontwatering: natuurlijke afwatering;

Verkaveling: goede verkaveling;
Perceelvorm: goed, rechthoekig;

Vlakligging: matige vlakligging;
Onderhoudstoestand: achterstallig onderhoud.

BESTEMMING / GEBRUIK:
Volgens vigerende bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2012” van de Gemeente Beemster hebben de percelen de bestemming Agrarisch.
Er ligt een voorontwerp van de herziening van de bestemming ter inzage, hierbij is het perceel met een agrarische bestemming aangeduid.
Agrarisch en toekomstig gebruik als perceel grasland.

Bestemmingsplan Zuiddijk 3


ONTSLUITING:

Het perceel worden ontsloten via een dam naar de onderdijk, vervolgens naar de verharde klucht naar de Zuiddijk.

ERFDIENSTBAARHEDEN:
De ontsluiting vindt plaats via de onderdijk van het HHNK naar de openbare weg
(Zuiddijk).

ZAKELIJKE RECHTEN / LASTEN:
Overige zakelijk lasten de gebruikelijke eigenaarslasten (waterschapslasten en/of
herinrichtingsrente).

PRODUCTIERECHTEN / BETALINGSRECHTEN / OVERDRAAGBARE SUBSIDIES
Productierechten niet van toepassing.

Betalingsrechten – aanwezig en ter overname.
De betalingsrechten zijn niet in de koop dan wel gestelde vraagprijs inbegrepen.
Er dient over de verkoopprijs van de betalingsrechten tussen toekomstige koper en verkoper nader overeenstemming te worden bereikt.

Overdraagbare subsidies. Niet van toepassing.

TOESTAND BODEM (verontreiniging, olietanks):
Eigenaar is verder niet bekend met enige vervuiling, maar verleent toestemming voor een verkennend bodemonderzoek.

BIJZONDERHEDEN:
Kwaliteit van de aanwezige onsluitingsdam is slecht.
Vlakligging: matige vlakligging.
Onderhoudstoestand, achterstallig onderhoud.

OPLEVERING / AANVAARDING:
Aanvaarding in onderling overleg nader te bepalen.

ONDERZOEKSPLICHT:
Een koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die van hem
van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

BEZICHTIGING:
Uitsluitend na afspraak met Bouwes Vastgoed B.V.

UITNODIGING:
De bovenvermelde informatie moet worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg en dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Een verkoop komt niet eerder tot stand nadat over alle relevante zaken en voorbehouden overeenstemming is bereikt.

Mochten er in bovenvermelde informatie onjuistheden worden geconstateerd of gegevens ontbreken dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.

Indien u vragen heeft of een afspraak voor een bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0299-401439 of 06-52021975.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

R. Bouwes