Melkveebedrijf te Westbeemster

Status: VERKOCHT

Plaats: Westbeemster
Adres: Jisperweg 130
Postcode: 1464 NL
Provincie: NH

Aantal slaapkamers: 3
Bouwjaar: 1870

OMSCHRIJVING:

Inleiding / Algemeen

Het melkveebedrijf met cultuurgrond heeft een goede stand en is gelegen in het buitengebied van de Gemeente Beemster te Westbeemster.
Het geheel bestaat uit:
* royale rijks monumentale stolpboerderij met woongedeelte en bedrijfsgedeelte
* jongveestal (oude ligboxenstal)
* werktuigenberging
* ligboxenstal
* sleufsilo´s
* mestplaat
* erfverharding
* krachtvoersilo´s
* kunstmestsilo´s
* ondergrond
* erf
* verdere aanhorigheden
* cultuurgrond
Bedrijfscapaciteit huisvesting / Vergunningen / Fosfaat- en Betalingsrechten:
Grootveeboxen: Ligboxenstal – 140 stuks
Jongveeplaatsen: Jongveestal – 78 stuks
Melkrobot: 2 Lely melkrobots type A3
Krachtvoerboxen: 2 Lely krachtvoerstations
Mestopslag: Ligboxenstal – 3.000 m3.
Jongveestal – 450 m3.
Vergunning(en): Natuurbeschermingswet Vergunning (NB) d.d. 22-12-2014
Melkvee maximaal 190 stuks
Jongvee maximaal 130 stuks
Fosfaatrechten: 6.489,30 kg. d.d. 5-1-2018
Betalingsrechten: 87,43 stuks
Basis uitbetalingswaarde 2017 – € 261,59
Basis uitbetalingswaarde 2018 – € 268,60
Basis uitbetalingswaarde 2019 – € 275,23

Omschrijving object

Hieronder worden de objecten nader omschreven en gespecificeerd.

Rijks monumentale stolpboerderij met staartstuk aan de achterzijde, zolderruimte, dars, vierkant

Algemeen:
Bouwjaar: Historisch bouwjaar circa 1870 en verlengt staartstuk circa 1920.
Afmetingen: Totaal circa 470 m2.
Bouwaard: Noord-Hollandse stolpboerderij met staartstuk aan de achterzijde, gevels en zijmuren steen, voorgevel pleisterwerk, schild- en zadeldak met pannen gedekt.
Status: Rijks monument
Woongedeelte:
Begane grond: zij-entree, royale hal, meterkast, toilet, kelder, slaapkamer, woonkeuken, woonkamer, badkamer, bijkeuken / berging, toegang tot het bedrijfsgedeelte.
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers.
Bedrijfsgedeelte:
Oppervlakte stalruimte circa 162 m2, oppervlakte dars circa 65 m2, oppervlakte vierkant circa 49 m2 en oppervlakte zolderruimte circa 165 m2 = totaal circa 440 m2, gemetselde muren en gevels, zijwandhoogte circa 3,70 meter, houten kapconstructie met pannen gedekt, gedeeltelijk betonvloer, gierafvoergoot, houten zoldervloer, houtenhulpstaanders, houten toegangs-en darsdeuren. Het bedrijfsgedeelte van de boerderij (stolp) wordt gebruikt ten behoeve van de huisvesting van kalveren, hooiopslag en overige opslagruimte.
Nutsvoorzieningen:

Elektriciteit, krachtstroom, telefoon, aardgasvoorziening in stal aanwezig, aardgasleiding in de stolpboerderij aanwezig maar niet aangesloten, waterleiding, geen aansluiting op de riolering maar middels een septictank.

Energielabel:

Er is door de Rijksoverheid een voorlopig Energielabel G afgegeven, verkoper dient tijdig zorg te dragen voor een definitief Energielabel. Uiterlijk voor de juridische overdrachtsdatum.
De algehele staat en onderhoud van het object is uitstekend.

Jongveestal (oude ligboxenstal)

Bouwjaar circa 1980, gezamenlijke afmeting circa 22 X 26 meter = 572 m2, zijwandhoogte 2,20 meter, nokhoogte 5,75 meter, in spouw uitgevoerde gemetselde muren en gevels, de topgevels zijn uitgevoerd met damwandprofielplaten, zijgevels gemetseld met windscherm, houten spanten, geïsoleerd dak met asbesthoudende golfplaten, licht doorlatende ventilerende nok, betonnen roostervloer en voergang, voorzijde en achterzijde schuifdeur(en), houten zolderruimte, circa 78 boxen, voerhekken, mestkelder circa 450 m3.

Ligboxenstal met inrichting, tanklokaal en machinekamer

Ligboxenstal:
Bouwjaar 2008, type 0 + 6 + 0 rijige stal met dwarsopstelling, afmeting 55,89 X 32,43 meter = 1.776,37 m2, niet onderheid, zijwandhoogte 4,25 meter, nokhoogte 10,45 meter, zijmuren van prefab beton panelen met steenmotief met daarboven vogelgaas en windscherm, voor en achter gevels prefab beton panelen met steenmotief, topgevels zijn uitgevoerd damwandprofielplaten, stalen spanten, houten gordingen, dak met sandwichpanelen gedekt, licht doorlatende ventilerende open nok (Wildeboer nok), betonnen roostervloer en voergang, voor en achterzijde Salco schuifdeuren.
Inrichting:
Totaal 140 zwevende ligboxen, zelfsluitende voerhekken, 2 afkalfruimtes (strohokken), gestorte mestkelder ook onder voergang circa 2,18 meter diep inhoud circa 3.000 m3, 2 Lely melkrobots type A3, bouwjaar 2008, Lely mestrobot, 3 koe borstels, 2 Lely krachtvoerstations, diverse waterbakken, verlichting, ventilator, zolderruimte op tanklokaal afmeting circa 7,90 X 4,51 meter = 35,63 m2 te bereiken middels vaste trap, kantoorruimte afmeting circa 3 X 4 meter, drinkwatervoorzieningsinstallatie, overige opslagruimte.
Tanklokaal en Machinekamer:
Bouwjaar 2008, afmeting 7,90 X 4,51 meter = 35,63 m2, betonvloer, prefab (beton) wanden geïsoleerd dak, besturing en beveiligingsapparatuur ten behoeve de Lely melkrobots, compressor, Mueller (Meko) melkkoeltank circa 15.000 kg. met melkwachtsysteem en reinigingssysteem, voorkoeler, Mueller Fre-Heater.
De algehele staat en onderhoud van het object is uitstekend.

Werktuigenberging

Werktuigenberging:
Bouwjaar circa 1990, afmeting circa 10 X 20 meter = 200 m2, zijwandhoogte 4 meter, nokhoogte 6,20 meter, zijwanden en gevels van damwandprofielplaten, stalen spanten, houten gordingen, dak met golfplaten en licht doorlatende golfplaten gedekt, geen vloerverharding, voorzijde overheaddeur met daarnaast een loopdeur.

Voorzieningen

Hieronder worden de voorzieningen nader omschreven en gespecificeerd.

Kuilopslagplaats(en) sleufsilo´s

Kuilopslagplaats(en), sleufsilo´s:
4 geschakelde sleufsilo´s, 3 stuk s bouwjaar 2008 en 1 bouwjaar 2014, prefab betonelementen als keerwand, zijwandhoogte 2,50 meter en 10,7 cm dik en 1 zijkant 2,25 hoog, asfalt.
Afmeting:
1. sleufsilo: afmeting: 10 X 40 meter = 400 m2
2. sleufsilo: afmeting: 05 X 40 meter = 200 m2
3. sleufsilo: afmeting: 10 X 40 meter = 400 m2
4. sleufsilo: afmeting: 08 X 40 meter = 320 m2

Krachtvoersilo´s:
1. Polyester krachtvoersilo, bouwjaar 2008, inhoud circa 15.000 kg.;
2. Polyester krachtvoersilo, bouwjaar 2008, inhoud circa 15.000 kg.;
3. Polyester krachtvoersilo, bouwjaar 2017, inhoud circa 7.000 kg.;

Kunstmestsilo´s:
1. Polyester kunstmestsilo, bouwjaar circa 2008, inhoud circa 20.000 kg.
2. Polyester kunstmestsilo, bouwjaar circa 2005, inhoud circa 15.000 kg.
3. Polyester kunstmestsilo, bouwjaar circa 2000, inhoud circa 10.000 kg.

Vaste mestplaat

Vaste betonnen mestplaat circa 7 X 10 meter = circa 70 m2, gierkelder circa 100 m3.

Erfverharding

Asfalt circa 300 m2. en circa 350 m2. en klinkerverharding circa 1.700 m2., totale oppervlakte circa 2.000 m2; kavel pad, beton, afmeting 460 meter X 3 meter = 1.380 m2;

Kavelpad

Kavel pad, beton, afmeting 460 meter X 3 meter = 1.380 m2., gelegen op kadastraal perceel 1261, aan de andere kant van de Provincialeweg N244 gelegen.

Nutsvoorzieningen

Aangesloten op elektriciteit, krachtstroom, aardgasvoorziening in stal aanwezig, aardgasleiding in de stolpboerderij aanwezig maar niet aangesloten, waterleiding, geen aansluiting op de riolering maar middels een septictank.

Cultuurgrond

De totale oppervlakte van het melkveehouderijbedrijf bedraagt 88.71.27 hectare. Hiervan is toe te rekenen aan de ondergrond van de boerderij , erf en ondergrond van de opstallen circa 1.50.00 hectare, circa 86.71.72 hectare cultuurgrond.
De landerijen gelegen achter de bedrijfsopstallen totaal circa 57.10.62 hectare en aan de andere kant van de Provincialeweg N244 circa 13.35.10 hectare en aan de overkant van de weg gelegen circa 16.26.00 hectare. De percelen worden rechtstreeks, via het bedrijfserf of naastgelegen eigendomspercelen ontsloten naar de openbare weg (Jisperweg en Rijperweg).

Kadastrale gegevens

Gemeente Sectie Nr Grootte Ha Are Ca
Beemster F 1245 7 45 30
Beemster F 1247 00 64 00
Beemster F 1259 03 46 60
Beemster F 1260 03 39 00
Beemster F 1261 06 49 50
Beemster F 1403 09 21 10
Beemster F 1513 02 68 50
Beemster F 1514 02 53 80
Beemster F 1515 02 25 00
Beemster F 1516 08 45 30
Beemster F 1561 06 63 15
Beemster F 1562 06 78 94
Beemster F 1563 06 83 45
Beemster F 1574 00 09 00
Beemster F 1576 05 03 08
Beemster G 734 16 26 00

Totaal 88 71 27

Verdeling / Uitsplitsing:
Totale oppervlakte: 88.71.27 hectare (kadastraal)
Oppervlakte agrarisch bouwblok: circa 1.50.00 hectare (15.000 m2.)
Oppervlakte ondergrond stolp, erf, tuin, etc.: circa 1.000 m2.

Ondergrond bedrijfsopstallen, erf, etc.: circa 1.40.00 hectare (14.000 m2.).
Cultuurgrond: circa 86.71.72 hectare.

Grondsoort / Afwatering:

– Kleigrond;
– Zeekleigrond, code “pMn85A IV”, Klei, Profielverloop 5, Grondwatertrap IV (bron: bodemkaart Nederland);
– De percelen nr: 1259, 1260, 1403, 1561 en 734 zijn gedraineerd. De overige percelen hebben een natuurlijke afwatering.
– Teeltplan als volgt:
– Tulpenbollenteelt.
2017 / 2018 – percelen 1562 gedeeltelijk en 734 gedeeltelijk;
2016 / 2017 – percelen 1259, 1260 en 1563 gedeeltelijk;
2015 / 2016 – percelen 1245 gedeeltelijk en 1403 gedeeltelijk.
– Snijmais.
2015 t/m 2018 – percelen 1561 en 1513.
– Overig percelen.
grasland, ieder jaar circa 10 hectare grasland vernieuwd
– Nadere aanvullende gegevens op verzoek beschikbaar.

Bestemming / Gebruik

– Volgens vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 2012” van de Gemeente Beemster hebben de percelen de bestemming Agrarisch;
– Huidig agrarisch gebruik: grasland, maisland en tulpenbollenteelt;
– Geschikt voor akkerbouw, tulpenbollenteelt, maïsteelt, grasland, etc.

Ontsluiting

– De percelen worden rechtstreeks, via het bedrijfserf of naastgelegen eigendomspercelen ontsloten naar de openbare weg (Jisperweg en Rijperweg).

Publiekrechtelijke beperkingen / Zakelijke lasten

De boerderij (woning) is aangemerkt vanaf 1998 als een Rijksmonument.
De percelen: 1245, 1516, 1562, 1563, 1576 en 734 zijn belast als bedoeld in art.5,lid 3, onder B, van de belemmeringenweg Privaatrecht ten behoeve van de Gasunie Transport Services B.V.
De percelen: 1260, 1561, 1562 en 1563 zijn belast als bedoeld in art.5,lid 3, onder B, van de belemmeringenweg Privaatrecht ten behoeve van Liander Infra West N.V. De jaarlijkse vergoeding t.b.v. van de hoogspanningsmasten gelegen op de kadastrale percelen 1561 en 1563 bedraagt totaal voor 2018 – € 634,46.
De percelen 1562 en 1576 zijn belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Liander Infra West N.V.
Het perceel 1561 is belast met een Kwalitatieve Verbintenis en een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Volgens opgave van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en/of verkoper zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken en de Basisregistratie Kadaster, behoudens kadastraal perceel 1247 i.v.m. besluit op basis van monumentenwet 1988.

Jachtrecht

Het op de percelen berustende jachtrecht is verhuurd.

Fosfaatrechten

Conform de beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 5 januari 2018 is er 6.489,30 kg. aanwezig en de hoeveelheid na mogelijke afromingskorting is in de koop inbegrepen en dient door de koper te worden overgenomen.

Betalingsrechten

Conform de beschikking van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn de navolgende betalingsrechten met de basis uitbetalingswaarde 2017, 2018 en 2019 aanwezig.
Betalingsrechten: 87,43 stuks
Basis uitbetalingswaarde 2017 – € 261,59
Basis uitbetalingswaarde 2018 – € 268,60
Basis uitbetalingswaarde 2019 – € 275,23

Ruwvoervoorraad

De aanwezige ruwvoerraad als volgt, de beschikbare hoeveelheid i.v.m. voorzetting bedrijfsvoering kan uiteraard afwijken en dient gezien te worden als een geschatte hoeveelheid.
– Ingekuilde snijmais – circa 200.000 kg.
– Ingekuild gras – circa 280.000 kg.
– Kuilbalen – circa 80 stuks.
De tijdens de koop en/of overeenstemming aanwezige ruwvoerraad is in de koop inbegrepen en dient de koper te worden overgenomen.

Veestapel

De aanwezige veestapel als volgt, het aantal dieren i.v.m. voorzetting bedrijfsvoering kan uiteraard afwijken van het opgegeven aantal.
– Melkvee – 129 stuks
– Jongvee – 100 stuks
De actuele stallijst is op verzoek beschikbaar.
De tijdens de koop en/of overeenstemming aanwezige veestapel is in de koop inbegrepen en dient de koper te worden overgenomen.

Vraagprijs / Verkoopsom

Totale vraagprijs / verkoopsom op aanvraag beschikbaar.

Onderdelen koopsom:
Boerderij (stolp), verdere aanhorigheden,
Ondergrond, erf en tuin circa 1.000 m2.:

Bedrijfsopstallen met inrichting, sleufsilo´s, erfverharding, etc.,
Ondergrond 1.40.00 hectare (14.000 m2.) agrarisch bouwblok:

Cultuurgrond circa 86.71.72 hectare:

Fosfaatrechten 6.489,30 kg. (2018 zonder overdrachtskorting)
Betalingsrechten 87,43 stuks uitbetalingswaarde 2017 – € 261,59
Ruwvoervoorraad
Veestapel

Optioneel ter overname:
Machines en werktuigen, inventaris, etc.,
Geen verrekening van over-en ondermaat het betreffen namelijk volledige kadastrale percelen.

Overdrachtsbelasting, eigenaarslasten en overige kosten

Alle op de koop berustende kosten komen voor rekening van koper, hieronder zijn onder andere begrepen de kosten van de eigendomsverkrijging zoals, notariskosten, overdrachtsbelasting, inschrijvingen in de openbare registers, eigenaarslasten vanaf datum juridische levering, etc.
Verkoper heeft perceel 734 aangekocht in 2010 en heeft hierbij gebruik gemaakt van de vrijstelling overdrachtsbelasting conform artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en dit leidt alsnog tot belastingheffing indien de verkoper dan wel diens rechtsopvolger(s) het perceel niet gedurende een termijn van 10 jaar bedrijfsmatig exploiteert ten behoeve van de landbouw. Deze verplichting wordt als kettingbeding aan de toekomstige koper opgelegd en komt te vervallen op 10 januari 2020.
Verkoper heeft perceel 1574 aangekocht in 2009 en heeft hierbij gebruik gemaakt van de vrijstelling overdrachtsbelasting conform artikel 15 lid 1 onderdeel q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en dit leidt alsnog tot belastingheffing indien de verkoper dan wel diens rechtsopvolger(s) het perceel niet gedurende een termijn van 10 jaar bedrijfsmatig exploiteert ten behoeve van de landbouw. Deze verplichting wordt als kettingbeding aan de toekomstige koper opgelegd en komt te vervallen op 30 oktober 2019.

Vergunning(en):

Het bedrijf is voorzien van een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming (NB) van 22 december 2014 de navolgende aantallen vee mogen er worden gehouden:
Melkvee maximaal 190 stuks
Jongvee maximaal 130 stuks

Optioneel ter overname

Overige roerende zaken, etc.:
Machines en werktuigen, inventaris, etc., conform de inventarisatielijst, op verzoek beschikbaar.

Nieuwbouw, Verbouw, Verbetering

Er is geen sprake van nieuwbouw, verbouwings-, verbeterings- en/of onderhoudswerkzaamheden dan wel concrete plannen daartoe.

Bijzonderheden

Milieu:
Er zijn geen bijzonderheden, negatieve informatie van het object en/of directe omgeving met betrekking tot bodemverontreiniging bekend.
Voor zover aan verkoper bekend zijn in het verkochte geen ondergrondse olietanks aanwezig behoudens een ondergrondse septictank.
Voor zover aan opdrachtgever bekend zijn in de opstallen en/of grond van het verkochte wel asbesthoudende materialen of andere schadelijke en/ of milieuvervuilende materialen aanwezig dan wel verwerkt, waarvoor bij verwijdering daarvan volgens de huidige normen bijzondere veiligheidsvoorzieningen dienen te worden getroffen.
Voor zover aan verkoper bekend zijn de voormalige dwarssloten van de kadastrale percelen Beemster, sectie F, nummers 1561, 1562 en 1563 gedempt door de voormalige verkoper/eigenaar met gedeeltelijk anders dan grond.
Eigenaar verleent toestemming voor een verkennend bodemonderzoek.

Oplevering / Aanvaarding

Aanvaarding in onderling overleg nader te bepalen, maar per direct mogelijk.

Onderzoekplicht

Een koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zake alle onderwerpen die van hem van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

Bezichtiging

Uitsluitend na afspraak met Bouwes Vastgoed B.V.

Nadere mededelingen

De bovenvermelde informatie is uitdrukkelijk geheel vrijblijvend en moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een voorstel en/of nader overleg en dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
Aangezien er meerde geïnteresseerden zijn ontvangen wij graag namens de verkoper en opdrachtgever, indien u hiertoe bereid bent, een aankoopbedrag / bieding mogelijk met voorwaarden en/of bedingen voor het gehele object.
Het is dan ook zeer wenselijk vooraf gezamenlijk met uw accountant en bank de financieringsmogelijkheden door te nemen.
Wij zullen hierop volgend de verkoper informeren en zij zullen dan aangeven of zij met het gedane bod wel of niet akkoord gaan dan wel (verder) in onderhandeling wensen te gaan.
Een overeenkomst komt uitdrukkelijk niet eerder tot stand nadat over alle relevante fiscale en juridische zaken en voorbehouden volledig overeenstemming is bereikt.
Mochten er in bovenvermelde informatie onjuistheden worden geconstateerd of gegevens ontbreken dan kunnen daaraan geen rechten of aanspraken worden ontleend.
Indien u vragen heeft of een afspraak voor een bezichtiging wilt maken kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 0299-401439 of 06-52021975.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en we zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

R. Bouwes