Beets 41
1475 JC Beets
Werkdagen van
09:00 tot 17:00

A. Opdrachtgever(s)

B. Objectomschrijving te taxeren object

In vierkante meters

C. Doel van Taxatie

Andere reden voor het vaststellen v/d marktwaarde?
Indien ja, afschrift bijvoegen

D. Kenmerken

ha ____ a ____ca